ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ1)

 

ผู้ที่ส่งหัวข้อสอบแล้วไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศ ให้ส่งเคสสอบเข้ามาใหม่ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

 

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับเคสสอบ ให้ติดต่อศูนย์สอบฯทางอีเมล ph_exam@pharmacycouncil.org

 

___________________________________________________________

 

ลิ้งส่งเคสสอบรอบที่สอง (สำหรับผู้ที่ส่งเคสสอบรอบแรกไม่ผ่าน)

 

https://forms.gle/HrvxXPNrgtYgbvnKA

 
 
   
 
Banner