ประกาศผลสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 รหัสประจำตัวผู้สอบ


ผลสอบ
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2555 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 664 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 669 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2555 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 620 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 620 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2359 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2374 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1887 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1891 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 824 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 830 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 697 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 705 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 410 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 410 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1409 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1419 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1607 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1627 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 927 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 940 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 732 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 740 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2037 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2052 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1937 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1953 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 768 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 779 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 462 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 482 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2032 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2050 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2262 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2274 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 269 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 277 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 638 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 652 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1971 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1991 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2251 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2260 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 386 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 394 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 694 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 707 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1891 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1917 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2194 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2212 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 373 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 402 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 495 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 511 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1661 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1662 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 113 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 116 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2064 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2087 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2279 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2297 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 212 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 235 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 571 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 581 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1791 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1791 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1727 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1733 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1740 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1744 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 91 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 106 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 267 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 289 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 571 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 589 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 584 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 592 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1101 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1109 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 6 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 6 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 6 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 18 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 134 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 143 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 9/2563 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 261 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 272 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1841 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1843 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1877 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1879 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1095 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1100 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 614 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 616 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1386 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1390 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 714 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 715 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 9/2664 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 152 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 164 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 10/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 283 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 293 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 33 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 38 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 46 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 50 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 16/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 21 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 22 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 16/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 84 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 87 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 24 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 579 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 3 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 216 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 15/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 83 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 83 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 15/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 178 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 179 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 11/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2405 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2408 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 12/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2044 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2049 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 13/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 151 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 176 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 14/2564 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 264 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 287 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 645 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 646 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1243 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1247 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 633 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 636 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1221 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1225 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 5 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 5 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 7 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 7 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 8 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 8 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 7 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 7 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 79 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 92 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 179 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 197 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 244 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 254 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 265 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 273 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 9/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 133 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 158 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 10/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 207 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 208 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 11/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 262 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 279 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 12/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 298 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 299 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 13/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 87 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 92 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 13/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 282 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 288 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 14/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 26 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 28 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 14/2565 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 62 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 67 คน
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 5, 080-285-8082 โทรสาร : 02-591-9996
ติดต่อสอบถามการขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 1, 080-285-8082 โทรสาร : 02-591-9996

 
   
 
Banner