ประกาศผลสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 รหัสประจำตัวผู้สอบ


ผลสอบ
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2555 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 664 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 669 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2555 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 620 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 620 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2359 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2374 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1887 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1891 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 824 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 830 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 697 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 705 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 410 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 410 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1409 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1419 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1607 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1627 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 927 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 940 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2557 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 732 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 740 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2037 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2052 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1937 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1953 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 768 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 779 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2558 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 462 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 482 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2032 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2050 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2262 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2274 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 269 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 277 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 638 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 652 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1971 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1991 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2251 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2260 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 386 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 394 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2560 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 694 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 707 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 1891 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1917 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2194 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2212 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 373 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 402 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2561 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 495 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 511 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2064 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2087 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 2279 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2297 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 212 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 235 คน
การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2562 ขณะนี้มีผลสอบรวมทั้งสิ้น 571 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 581 คน
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
โทร.02-218-8284, Fax : 02-251-6427
ติดต่อสอบถามการขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
โทร. 02 - 5901877, FAX : 02-5902439

 
   
 
Banner