ประกาศผลสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 รหัสประจำตัวผู้สอบ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 5, 080-285-8082 โทรสาร : 02-591-9996
ติดต่อสอบถามการขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 1, 080-285-8082 โทรสาร : 02-591-9996

 
   
 
Banner