ประกาศผลสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 รหัสประจำตัวผู้สอบ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 5 Email : ph_exam@pharmacycouncil.org
ติดต่อสอบถามการขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 1 Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 
   
 
Banner