ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  CC2 ครั้งที่ 1/2563 1,740  31 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563 07 มิ.ย. 2563 23:59
2.  PC2 ครั้งที่ 6/2563 10 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563 07 มิ.ย. 2563 23:59
3.  IP2 ครั้งที่ 6/2563 10 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563 07 มิ.ย. 2563 23:59
4.  MCQ ครั้งที่ 4/2563 571  01 ส.ค. 2563 - 02 ส.ค. 2563 07 มิ.ย. 2563 23:59
5.  OSPE ครั้งที่ 3/2563 273  31 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563 07 มิ.ย. 2563 23:59
6.  CC1 ครั้งที่ 2/2563 99  01 ส.ค. 2563 - 02 ส.ค. 2563 07 มิ.ย. 2563 23:59
 
   
 
Banner