ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  CC2 ครั้งที่ 3/2566 432  07 เม.ย. 2566 - 07 เม.ย. 2566 03 มี.ค. 2566 23:59
2.  CC1 ครั้งที่ 4/2566 858  08 เม.ย. 2566 - 09 เม.ย. 2566 03 มี.ค. 2566 23:59
3.  IP1 ครั้งที่ 1/2566 613  18 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 03 ก.พ. 2566 23:59
4.  PC1 ครั้งที่ 1/2566 1,164  18 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 03 ก.พ. 2566 23:59
5.  PHCP1 ครั้งที่ 1/2566 18 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566 03 ก.พ. 2566 23:59
6.  IP2 ครั้งที่ 2/2566 601  25 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 03 ก.พ. 2566 23:59
7.  PC2 ครั้งที่ 2/2566 1,044  24 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566 03 ก.พ. 2566 23:59
8.  PHCP2 ครั้งที่ 2/2566 24 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566 03 ก.พ. 2566 23:59
 
   
 
Banner