ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  CC1 ครั้งที่ 2/2567 (E-Exam) 1,066  23 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 09 ก.พ. 2567 23:59
2.  CC2 ครั้งที่ 2/2567 125  29 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567 09 ก.พ. 2567 23:59
3.  PC1 ครั้งที่ 1/2567 (E-Exam) 1,114  24 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 02 ก.พ. 2567 23:59
4.  IP1 ครั้งที่ 1/2567 (E-Exam) 650  24 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 02 ก.พ. 2567 23:59
5.  PHCP1 ครั้งที่ 1/2567 (E-Exam) 14  24 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 02 ก.พ. 2567 23:59
6.  IP2 ครั้งที่ 1/2567 645  30 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 02 ก.พ. 2567 23:59
7.  PC2 ครั้งที่ 1/2567 978  22 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567 02 ก.พ. 2567 23:59
8.  PHCP2 ครั้งที่ 1/2567 14  22 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567 02 ก.พ. 2567 23:59
 
   
 
Banner