ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  OSPE ครั้งที่ 15/2565 178  16 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 14 พ.ย. 2565 23:59
2.  MCQ ครั้งที่ 17/2565 265  17 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 14 พ.ย. 2565 23:59
3.  IP1 ครั้งที่ 19/2565 35  22 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 23:59
4.  PC1 ครั้งที่ 19/2565 209  22 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 23:59
5.  IP2 ครั้งที่ 20/2565 14  22 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 23:59
6.  PC2 ครั้งที่ 20/2565 12  22 ธ.ค. 2565 - 22 ธ.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 23:59
7.  CC2 ครั้งที่ 16/2565 2,076  16 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 07 ต.ค. 2565 23:59
8.  CC1 ครั้งที่ 18/2565 2,222  17 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 07 ต.ค. 2565 23:59
 
   
 
Banner