ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  CC1 ครั้งที่ 4/2567 (E-Exam) 835  06 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 2567 31 พ.ค. 2567 23:59
2.  CC2 ครั้งที่ 4/2567 101  05 ก.ค. 2567 - 05 ก.ค. 2567 31 พ.ค. 2567 23:59
3.  IP1 ครั้งที่ 3/2567 (E-Exam) 62  07 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 23:59
4.  PC1 ครั้งที่ 3/2567 (E-Exam) 245  07 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 23:59
5.  PHCP1 ครั้งที่ 3/2567 (E-Exam) 07 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 23:59
6.  IP2 ครั้งที่ 3/2567 63  13 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 23:59
7.  PC2 ครั้งที่ 3/2567 96  12 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 23:59
8.  PHCP2 ครั้งที่ 3/2567 12 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 23:59
 
   
 
Banner