ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  OSPE ครั้งที่ 15/2565 163  16 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 07 ต.ค. 2565 23:59
2.  CC2 ครั้งที่ 16/2565 2,067  16 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 07 ต.ค. 2565 23:59
3.  MCQ ครั้งที่ 17/2565 245  17 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 07 ต.ค. 2565 23:59
4.  CC1 ครั้งที่ 18/2565 2,203  17 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 07 ต.ค. 2565 23:59
5.  MCQ ครั้งที่ 21/2565 209  29 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 23:59
 
   
 
Banner