ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  IP1 ครั้งที่ 5/2566 64  08 ก.ค. 2566 - 08 ก.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 23:59
2.  PC1 ครั้งที่ 5/2566 394  08 ก.ค. 2566 - 08 ก.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 23:59
3.  IP2 ครั้งที่ 6/2566 57  16 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 23:59
4.  PC2 ครั้งที่ 6/2566 83  14 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 23:59
5.  CC2 ครั้งที่ 7/2566 149  21 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 23:59
6.  CC1 ครั้งที่ 8/2566 705  22 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 23:59
 
   
 
Banner