ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  CC2 ครั้งที่ 1/2563 1,740  27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 16 ก.พ. 2563 23:59
2.  PC1 ครั้งที่ 5/2563 1,094  25 เม.ย. 2563 - 25 เม.ย. 2563 16 ก.พ. 2563 23:59
3.  IP1 ครั้งที่ 5/2563 549  25 เม.ย. 2563 - 25 เม.ย. 2563 16 ก.พ. 2563 23:59
4.  MCQ ครั้งที่ 4/2563 553  25 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563 16 ก.พ. 2563 23:59
5.  OSPE ครั้งที่ 3/2563 265  24 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563 16 ก.พ. 2563 23:59
6.  CC1 ครั้งที่ 2/2563 98  28 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 16 ก.พ. 2563 23:59
 
   
 
Banner