กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-PC2)

 

การสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-PC2)

วันที่สอบ 12 กรกฎาคม 2567

 

____________________________________________________________________________

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 9/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)

 

____________________________________________________________________________

 

ระบบโรคสอบ การสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 3/2567

 

- ระบบโรคทางเดินอาหาร

 

____________________________________________________________________________

 

ลิ้ง Google Form สำหรับรับเนื้อหาที่จะใช้สอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 3/2567

 

ลิ้งรับเนื้อหาสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 3/2567

 

(กำหนดรับเนื้อหาสอบ 5 กรกฎาคม 2567)

 
 
   
 
Banner