กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP2)

 

การสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP2)

วันที่
สอบ 13 - 14 กรกฎาคม 2567

 

____________________________________________________________________________

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ปี 2567

 

____________________________________________________________________________

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งหัวข้อที่ต้องการสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567

  

ลิ้งส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567

  

(กำหนดส่งหัวข้อที่ต้องการสอบ 6 - 17 พฤษภาคม 2567)

 

____________________________________________________________________________

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567

 

(กำหนดส่ง Slide นำเสนอ 5 กรกฎาคม 2567)

 

                    การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : สนามสอบ_ห้องสอบ(รอบสอบ)_รหัสประจำตัวสอบ    ตัวอย่าง : CU_1(1)_650109999

                    CU = สนามสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    KKU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    CMU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    MU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล

                    SWU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                    SU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    PSU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    UBU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    RSU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต

                    HCU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                    PYU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

                    WU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                    TU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    BUU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
 
   
 
Banner