ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2567 (PLE-CC1)

  

อัพเดทชื่อห้องสอบ

- สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 1/2567(PLE-IP1,PLE-PC1,PLE-PHCP1) และ 2/2567 (PLE-CC1)

 
 
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2567 (PLE-CC1)  (606.92 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (97.66 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (59.44 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (90.39 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร  (44.27 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (49.03 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล  (51.67 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร  (111.36 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (57.12 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (50.27 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต  (153.66 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (68.66 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม  (63.68 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา  (56.12 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (59.65 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา  (83.03 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (44.77 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (81.86 k)
 
   
 
Banner