ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และรอบสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-PHCP2)

 

อัพเดทรายชื่อผู้สอบ/วงสอบ/รอบสอบ

 

 - สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 
 
   
 
Banner