ประกาศสนามสอบ วงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-PC2)

 

อัพเดทรายชื่อผู้สอบ/วงสอบ/รอบสอบ

- สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา

- สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 
 
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-PC2)  (558.05 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (211.76 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร  (203.36 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล  (178.27 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (158.65 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร  (209.63 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (182.43 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (199.09 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต  (173.54 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (167.77 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม  (162.96 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา  (186.24 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (168.11 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (203.21 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (143.35 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (202.57 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา  (168.17 k)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (169.63 k)
 
   
 
Banner