ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-IP2)

 

อัพเดทรายชื่อ ผู้สอบ/ห้องสอบ/รอบสอบ

สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 
 
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-IP2)  (377.24 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (237.95 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (184.58 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (213.21 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล  (186.48 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (199.56 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร  (217.02 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต  (216.10 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (163.61 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (188.96 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (196.93 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา  (181.98 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (217.97 k)
ประกาศห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (171.31 k)
 
   
 
Banner