ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-IP1)

 

กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 1/2567(PLE-IP1,PLE-PC1,PLE-PHCP1) และ 2/2567 (PLE-CC1)

 
 
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-IP1)  (383.69 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (83.69 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (89.93 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (72.26 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล  (58.28 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (65.88 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร  (70.12 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (74.83 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต  (76.34 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (51.25 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (61.60 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (57.59 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา  (59.68 k)
 
   
 
Banner