กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-PC2)

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 1/2567 PLE-PC2 วันที่ 22 มีนาคม 2567

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 9/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งระบบโรคที่ต้องการสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 1/2567

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ให้ติดต่อคณะ)

 

ระบบโรคสอบ การสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 1/2567

- ระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด

- ระบบโรคติดเชื้อ

- ระบบโรคต่อมไร้ท่อ

- ระบบโรคประสาท

- ระบบโรคทางเดินอาหาร

 

ลิ้งส่งระบบโรคสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 1/2567

 

(กำหนดส่งระบบโรคที่ต้องการสอบ 15 - 29 มกราคม 2567)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับรับเนื้อหาที่จะใช้สอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 1/2567

 

ลิ้งรับเนื้อหาสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 1/2567

 

(กำหนดรับเนื้อหาสอบ 15 มีนาคม 2567)

 
 
   
 
Banner