1484 1506 1874 1630 1493 1215 1165 1582 1364 1240 1239 1021 1389 1868 1234 1923 1734 1867 1584 1809 1969 1896 1597 1457 1559 1641 1580 1031 1659 1905 1386 1401 1340 1668 1033 1959 1971 1522 1076 1145 1168 1850 1651 1644 1006 1012 1429 1758 1366 1229 1680 1808 1807 1744 1001 1261 1658 1221 1749 1774 1588 1717 1517 1422 1837 1945 1457 1963 1070 1056 1211 1952 1572 1356 1808 1996 1348 1292 1731 1752 1679 1617 1749 1073 1657 1928 1648 1391 1159 1912 1496 1785 1698 1298 1110 1842 1361 1203 1817 pharmacycouncil.org
 
คู่มือการสอบ E-Exam

 

ผู้เข้าสอบ PLE-IP1 และ PLE-PC1 วันที่ 9 ธันวาคม 2566 โปรดทราบ

 

 • ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านสามารถเข้าไปศึกษาวิธีใช้โปรแกรมสอบ ExamPlus ด้วยตนเองได้จากหน้าเว็บของศูนย์สอบ

  *ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าใช้งานระบบ นอกระยะเวลาซ้อมสอบ*
  • คู่มือการใช้งานระบบสอบออนไลน์ ExamPlus บนอุปกรณ์ iPad
  • Exam+ Student Manual
  • วิดิโอสาธิตวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน [iPad] Student Manual tutorial

 

 • ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โปรดเช็ค e-mail ว่าท่านได้รับจดหมายแจ้งให้เข้ารับการอบรมวิธีใช้โปรแกรม

  ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ส่งจาก บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที จำกัด (e-mail: support@examplus.co) หรือไม่

  หากไม่ได้รับโปรดติดต่อศูนย์สอบฯ โดยด่วนที่ e-mail: ph_exam@pharmacycouncil.org หรือติดต่อ

  line official: @deverhood

 

 • ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2566 ท่านต้องเข้ารับการอบรมวิธีใช้โปรแกรม โดยในแต่ละวัน

  จะมีการบรรยายในเวลา 13.00 – 14.00 น. และท่านจะมีโอกาสทดลองเข้าใช้โปรแกรมในช่วง 5 วันนี้เท่านั้น

  หากท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ท่านต้องรับผิดชอบศึกษาและทำความคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมด้วยตนเอง
 
 
   
 
Banner