1136 1399 1463 1092 1710 1847 1042 1871 1998 1271 1276 1627 1987 1644 1345 1369 1085 1135 1287 1219 1955 1732 1217 1038 1961 1356 1253 1060 1860 1209 1165 1994 1914 1837 1767 1064 1040 1727 1863 1174 1929 1578 1658 1139 1071 1924 1194 1195 1132 1071 1241 1813 1354 1354 1942 1513 1832 1462 1124 1407 1145 1158 1156 1898 1639 1836 1359 1433 1617 1060 1515 1544 1992 1411 1477 1064 1980 1475 1455 1661 1889 1702 1764 1357 1767 1019 1898 1999 1658 1056 1563 1243 1769 1291 1179 1752 1712 1905 1654 pharmacycouncil.org
 
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ ครั้งที่ 15-20/2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ศ.ภ.ท.)

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.มหิดล

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ศิลปากร

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.สยาม

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.บูรพา

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.รังสิต

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ขอนแก่น

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.มหาสารคาม

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.วลัยลักษณ์

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.สงขลานครินทร์

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.จุฬาลงกรณ์

 

* แนวปฏิบัติสำหรับสนามสอบ สำหรับการจัดสอบความรู้ฯ เดือนธันวาคม 2565 *

 
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (847.39 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ ครั้งที่ 15-20/2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ศ.ภ.ท.)  (81.33 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.มหิดล  (270.60 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ศิลปากร  (171.26 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.สยาม  (187.98 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.บูรพา  (386.43 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์  (732.52 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.รังสิต  (133.70 k)
แนวทางปฎิบัติของสนามสอบ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (240.98 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  (4,080.23 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ขอนแก่น  (137.44 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.มหาสารคาม  (59.67 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.วลัยลักษณ์  (49.36 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.สงขลานครินทร์  (345.40 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.จุฬาลงกรณ์  (99.12 k)
 
   
 
Banner