ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ ครั้งที่ 15-20/2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ศ.ภ.ท.)

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.มหิดล

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ศิลปากร

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.สยาม

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.บูรพา

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์

- แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.รังสิต

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ขอนแก่น

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.มหาสารคาม

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.วลัยลักษณ์

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.สงขลานครินทร์

- แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.จุฬาลงกรณ์

 

* แนวปฏิบัติสำหรับสนามสอบ สำหรับการจัดสอบความรู้ฯ เดือนธันวาคม 2565 *

 
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (847.39 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ ครั้งที่ 15-20/2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ศ.ภ.ท.)  (81.33 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.มหิดล  (270.60 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ศิลปากร  (171.26 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.สยาม  (187.98 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.บูรพา  (386.43 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์  (732.52 k)
แนวปฏิบัติของสนามสอบ ม.รังสิต  (133.70 k)
แนวทางปฎิบัติของสนามสอบ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (240.98 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  (4,080.23 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.ขอนแก่น  (137.44 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.มหาสารคาม  (59.67 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.วลัยลักษณ์  (49.36 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.สงขลานครินทร์  (345.40 k)
แนวปฎิบัติของสนามสอบ ม.จุฬาลงกรณ์  (99.12 k)
 
   
 
Banner