ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
 

ประกาศรหัสสอบครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) - สำหรับการสอบแบบเก่า (OSPE / MCQ)

 

 

ประกาศรหัสสอบครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) - สำหรับการสอบแบบใหม่ (PLE)

 
 
 
   
 
Banner