ใหม่* ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ2)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-PHCP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ1)
ใหม่* ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ1)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP2,PLE-PC2,PLE-PHCP2)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP1,PLE-PC1,PLE-PHCP1)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2567
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2567
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 3/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2565
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2565 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 3/2564
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2564
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2564
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2563
ตารางของสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวกับสมาชิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบมีเงื่อนไข
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563
ประกาศรหัสประจำตัวสอบครั้งที่ 5/2562 สำหรับการสอบ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE (เพิ่มเติม)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศ รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2562
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประกาศ รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 39คน
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559 ของผู้สมัครเข้าระบบสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบของผู้ที่สมัครเข้าระบบการสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ 3/2555 (ผู้ที่สมัครผ่านมหาวิทยาลัย)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ (เพิ่มเติม)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าระบบการสอบ ครั้งที่ 1-2555
 
   
 
Banner