คำขอสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2563 (OSPE)

วันที่สอบ

24 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 รหัสประจำตัวผู้สอบ

++ ปิดรับลงทะเบียน ++

 • การลงทะเบียนจะอนุญาตให้ลงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น  ดังนั้น ให้ท่านอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนและเมื่อกด Submit แล้วระบบจะยืนยันการลงทะเบียนของท่าน และจะล๊อกรหัสของท่าน (หลีกเลี่ยงการกด Enter หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด Shift+Enter)

 • หากพบปัญหา ขณะกด Submit แล้วไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือไม่ สามารถเข้าตรวจสอบได้
  โดยกรอกรหัสของท่านที่ช่องด้านบนอีกครั้ง หากมีข้อมูลแล้วแสดงว่า การสมัครของท่านสมบูรณ์
  แต่หากระบบไม่พบข้อมูล ท่านสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้อีกครั้ง (ระบบได้ปรับปรุง ไม่ให้มีการ
  บันทึกข้อมูลซ้ำได้ ดังนั้นข้อมูลของท่านจะมีเพียงแค่ข้อมูลเดียวในระบบเท่านั้น)

  - สำหรับโปรแกรมที่ใช้เปิดแนะนำให้ใช้ IE Version 7 ขึ้นไป
  - เวลาสั่งพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งจาก Tool ของ IE ได้เช่นกัน โดยเลือกที่ Menu File->Print
  - หากใช้ IE Version เก่าให้ทำการจัดหน้าจอให้พอดีก่อนสั่งพิมพ์ โดยไปที่ Menu File->Print Preview เมื่อจัดหน้าเสร็จสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามปกติ
  - ระบบนี้ มีการใช้ Popup แจ้งเตือน ดังนั้น ให้ผู้สมัคร ตั้งค่าอนุญาตการใช้ PopUp ด้วย
  - ในกรณีที่มีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ โปรดติดต่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หลังจากตรวจสอบแล้วจะตอบกลับทางอีเมล์ (ไม่รับการติดต่อทางโทรศัพท์)

  ชื่อ *
  สกุล *
  หัวข้อปัญหาที่ต้องการติดต่อ
  มหาวิทยาลัย *
  เบอร์โทรศัพท์ *
  อีเมล์ *
  เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
  รหัสประจำตัวผู้สอบ
  รายละเอียด
    CAPTCHA code 
  กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  

ขณะนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 265 คน


 
   
 
Banner