ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม
สำนักงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330


สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-218-8284 , 080-285-8082 | โทรสาร : 02-251-6427
Email : ph_exam@pharmacycouncil.org          ถ้าคุณมีข้อแนะนำ คำถาม หรือเรื่องอื่นใด เชิญกรอกข้อความ

จากคุณ :  *
โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
อีเมล์ติดต่อกลับ :  *
ข้อความ :   *
  CAPTCHA code 
กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  
 
   
 
   
 
Banner