ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  MCQ ครั้งที่ 3/2562 2,295  20 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 17 มี.ค. 2562 23:59
2.  OSPE ครั้งที่ 2/2562 2,085  19 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562 17 มี.ค. 2562 23:59
 
   
 
Banner