ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  OSPE ครั้งที่ 5/2562 235  02 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 23:59
2.  MCQ ครั้งที่ 6/2562 581  03 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 23:59
 
   
 
Banner