ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  OSPE ครั้งที่ 1/2561 1,917  20 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561 21 มี.ค. 2561 23:59
2.  MCQ ครั้งที่ 2/2561 2,212  21 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 21 มี.ค. 2561 23:59
 
   
 
Banner