ลำดับ ชื่อการสอบ จำนวนผู้ลงทะเบียน  วันที่สอบ วันที่ปิดรับลงทะเบียน 
1.  OSPE ครั้งที่ 5/2565 92  20 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565 01 พ.ค. 2565 23:59
2.  MCQ ครั้งที่ 7/2565 197  21 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565 01 พ.ค. 2565 23:59
3.  CC2 ครั้งที่ 6/2565 254  20 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565 01 พ.ค. 2565 23:59
4.  CC1 ครั้งที่ 8/2565 273  21 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565 01 พ.ค. 2565 23:59
 
   
 
Banner