1305 1709 1856 1168 1820 1898 1043 1205 1261 1956 1483 1169 1112 1435 1089 1712 1994 1930 1330 1192 1348 1770 1710 1142 1645 1477 1034 1714 1150 1633 1200 1074 1547 1003 1919 1739 1935 1269 1847 1820 1579 1013 1180 1187 1273 1504 1451 1246 1853 1948 1554 1822 1400 1704 1769 1249 1133 1317 1963 1327 1105 1410 1133 1489 1080 1478 1990 1229 1932 1246 1123 1232 1965 1039 1710 1633 1647 1711 1356 1385 1577 1640 1284 1854 1290 1472 1241 1953 1923 1283 1230 1076 1058 1361 1822 1626 1690 1426 1189 pharmacycouncil.org
 
กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-IP2)

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 10/2566 PLE-IP2 วันที่ 16 , 17 ธันวาคม 2566

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งหัวข้อที่ต้องการสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 10/2566

  

ลิ้งส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 10/2566

  

(กำหนดส่งหัวข้อสอบ 25 - 29 กันยายน 2566)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 10/2566

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-IP2 ครั้งที่ 10/2566

 

(กำหนดส่ง 7 ธันวาคม 2566)

 

การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : สนามสอบ_ห้องสอบ(รอบสอบ)_รหัสประจำตัวสอบ

 

ตัวอย่าง : CU_1(1)_640109999

 
 
   
 
Banner