1080 1663 1658 1343 1019 1645 1437 1151 1666 1838 1425 1846 1589 1980 1260 1578 1934 1880 1382 1063 1168 1446 1260 1999 1538 1443 1875 1560 1552 1814 1077 1537 1090 1642 1864 1883 1618 1906 1942 1717 1581 1953 1855 1679 1578 1665 1267 1306 1693 1955 1870 1997 1098 1520 1085 1144 1327 1232 1198 1531 1408 1436 1636 1851 1637 1551 1047 1729 1694 1209 1827 1810 1648 1978 1637 1463 1497 1551 1494 1490 1403 1687 1788 1001 1955 1498 1640 1158 1823 1862 1493 1762 1997 1661 1671 1263 1995 1565 1573 pharmacycouncil.org
 
กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-PC2)

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 10/2566 PLE-PC2 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 5/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ระบบโรคสอบ การสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 10/2566

 

ระบบโรคทางเดินอาหาร

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับรับเนื้อหาที่จะใช้สอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 10/2566

 

ลิ้งรับเนื้อหาสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 10/2566

 

(กำหนดรับเนื้อหาสอบ 7 ธันวาคม 2566)

 
 
   
 
Banner