ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ การสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PC2)
 

กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PC2)

 

ระบบโรคสอบ การสอบครั้งที่ 2/2566

 

1.ระบบโรคไต

2.ระบบทางเดินอาหาร

3.ระบบประสาท

4.ระบบโรคติดเชื้อ

5.ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 
 
 
   
 
Banner