กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-IP2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 2/2566 PLE-IP2 วันที่ 25 , 26 มีนาคม 2566

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งหัวข้อที่ต้องการสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 2/2566

  

ลิ้งส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 2/2566

  

(กำหนดส่งหัวข้อสอบ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้งส่งเคสสอบรอบที่สอง (สำหรับผู้ที่ส่งเคสสอบรอบแรกและผลไม่ผ่าน)

 

ลิ้งส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 2/2566(รอบสอง)

 

(กำหนดส่งหัวข้อสอบ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2566)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 2/2566

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-IP2 ครั้งที่ 2/2566

 

(กำหนดส่ง 16 มีนาคม 2566)

 

การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : สนามสอบ_ห้องสอบ(รอบสอบ)_รหัสประจำตัวสอบ

 

ตัวอย่าง : CU_1(1)_640109999

 
 
 
 
   
 
Banner