กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 20/2565 (PLE-IP2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 20/2565 PLE-IP2 วันที่ 22 ธันวาคม 2565

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 20/2565

  

ลิ้งส่งหัวข้อสอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 20/2565

  

(กำหนดส่งหัวข้อสอบ 14-18 พฤศจิกายน 2565)

  

 

 ____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อที่จะใช้สอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 20/2565

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-IP2 ครั้งที่ 20/2565

 

(กำหนดส่ง 2 ธันวาคม 2565)

 

การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : ห้องสอบ(รอบสอบ)_รหัสประจำตัวสอบ

 
 
 
   
 
Banner