กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 14/2565 (PLE-PC2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 14/2565 PLE-PC2 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (เวลา 13.30 - 17.30น.)

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

หัวข้อสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 14/2565

  

ระบบโรคติดเชื้อ 

 

 

 ____________________________________________________________________________

 

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับรับเนื้อหาที่จะใช้สอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 14/2565

 

ลิ้งรับหัวข้อสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 14/2565

 

(กำหนดรับเนื้อหาการสอบ 15 สิงหาคม 2565)

 
 
 
   
 
Banner