ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบ ครั้งที่ 15/2564 (PLE-IP1 , PLE-PC1) เป็นโมฆะ
 

เนื่องจากไม่ผ่านการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

 
 
 
   
 
Banner