แบบส่งเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา ของผู้สมัครเข้าระบบสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 (ปี6)
 

ผู้ที่ต้องดำเนินการส่งเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาคือ ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและสมัครสอบผ่านทางมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาจากลิ้งนี้
http://plecenter.org/share/file/file_2822.ประกาศรหัสสอบ4-62(คณะส่ง).pdf
http://plecenter.org/share/file/file_2835.ประกาศรหัสสอบ4-62(เพิ่มเติม).pdf

แบบส่งเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา การสมัครเข้าระบบสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 (ออนไลน์) https://bit.ly/2XKsHId

 
 
 
   
 
Banner