ประกาศสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ครั้งที่1/2559 (OSPE) จำนวน 2200บาท
 

สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ครั้งที่1/2559 จำนวน 2200บาท (ชำระเกินจากปกติ2100บาท) และต้องการเงินส่วนต่างคืน
ให้ถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่ Email : ph_exam@pharmacycouncil.org ครับ

 
 
 
   
 
Banner