ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 3/2558 และ 4/2558
 

รับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
- วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558
- ต้องชำระเงินค่าปรับ 100 บาท (ดาวโหลดได้ด้านล่าง)
- ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 25558 เท่านั้น (ถ้าชำระหลังจากวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

 

 

รับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
- วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558
- ต้องชำระเงินค่าปรับ 100 บาท (ดาวโหลดได้ด้านล่าง)
- ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 25558 เท่านั้น (ถ้าชำระหลังจากวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

 

 

 

 

สมัครสอบ : กดที่เมนู "ลงทะเบียนสอบ"

 
 
 
   
 
Banner