ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2558 และ 2/2558
 

การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ) ระบบจะเปิดให้แจ้งยืนยันการชำระเงินระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2558

 

 

การสอบครั้งที่ 2/2558 (OSPE) ระบบจะเปิดให้แจ้งยืนยันการชำระเงินระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2558

 
 
 
   
 
Banner