ประกาศสถานที่ ฟังคำชี้แจงการสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2556
 

การชี้แจงการสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2556 จะจัดขึ้นที่ ห้อง 408 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

 
 
 
   
 
Banner