คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
 

วิธีลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง

ส่ง Email แจ้ง ชื่อ-นามสกุล , รหัสประจำตัวสอบ , รหัสประชาชน โดยเขียนหัวข้อว่า ลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง 5/2556
ส่งมาที่ :
ph_exam@hotmail.com

หมดเขตการลงทะเบียน วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 16:00 น.

 

การชี้แจงการสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2556 จะจัดขึ้นที่ ห้อง 408 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

 
 
 
   
 
Banner