ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 5/2556 (สำหรับผู้ที่สมัครสอบไม่ทันวันที่ 28-30 สิงหาคม)
 

เปิดระบบรับสมัครสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่สมัครสอบไม่ทันวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556

 

ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09:00 - 18:00 น. (วันเดียว)

 

และชำระเงินภายในวันเดียวกันนี้เท่านี้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ!

 
 
 
   
 
Banner