กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2556 , 5/2556 และการรับสมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสประจำตัวสอบและต้องการสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้ว)

1.ดาวน์โหลด คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำมายื่นในวันที่รับสมัคร (29-31 กรกฎาคม 2556)
2.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบการสอบ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมาที่อีเมล์ ph_exam@hotmail.com

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าระบบการสอบความรู้ฯ

1.ดาวน์โหลด คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
2.ดาวน์โหลด คำรับรองคณบดี
3.ดาวน์โหลด ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
4.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบการสอบ

และส่งมาที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 (ตามประกาศกำหนดการ)

 
 
 
   
 
Banner