เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
 

รับสมัครวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ที่ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม เวลา 8.30 - 15.00 น.

หลังจากสมัครที่ศูนย์สอบฯเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกไฟล์ Excel ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ที่แนบมาในนี้
แล้วส่งมาที่ email : ph_exam@hotmail.com ไม่เกิน 12:00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
 
 
 
   
 
Banner