ประกาศกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2556
 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่เคยมีรหัสประจำตัวสอบ ต้องมาสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ ที่ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555

 

**เพื่อความรวดเร็วในการสมัครขอให้ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้และกรอกให้เรียบร้อยก่อนมาสมัครครับ**

1. คำขอสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)

2. ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)

**สามารถโอนเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555 และต้องนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันที่สมัครด้วย**

3. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของผู้สมัครเข้าระบบการสอบ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)

**สามารถส่งไฟล์มาได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555**

 
 
 
   
 
Banner