ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2555 (OSPE)
 

ผลการสอบอย่างเป็นทางการ จะประกาศเมื่อผ่านมติอนุมัติผลการสอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

และสามารถพิมพ์เอกสารรับรองผลสอบรายบุคคลได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

 
 
 
   
 
Banner