ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่สอบ และระเบียบข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 5/2555 (OSPE)
 

เนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนสภาพอากาศ อาจมีฝนตก

ทางศูนย์สอบความรู้ฯ จึงขอแนะนำให้ผู้สอบ พกร่มและเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามสอบ ด้วยครับ

 
 
 
   
 
Banner