ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563
 

ประกาศรหัสสอบครั้งที่ 1/2563 (การสอบแบบเก่า) : สำหรับการสอบ OSPE / MCQ

 

ประกาศรหัสสอบครั้งที่ 1/2563 (การสอบแบบใหม่) : สำหรับการสอบ PLE

 
 
 
   
 
Banner