รับสมัครเข้าระบบสอบ
 

การสอบแบบเก่า MCQ , OSPE

https://plecenter.org/index.php?option=content&view=list&catid=19

 

 

 

การสอบแบบใหม่ PLE-CC1 , PLE-CC2 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-IP2 , PLE-PC2

https://plecenter.org/index.php?option=content&view=list&catid=62

 
 
 
   
 
Banner