รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) มีปัญหา
 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๒

 

เรื่อง รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบ การสอบครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (PLE-CC1) มีปัญหา

 

 

 

ผู้สอบที่ฝนรหัสประจำตัวสอบผิด ฝนชุดข้อสอบผิดหรือไม่ฝนชุดข้อสอบ ที่ไม่มีคะแนนสอบ

 

ให้ติดต่อศูนย์สอบความรู้ฯ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

 
 
 
   
 
Banner