ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
 

ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)

 

ลิ้งสำหรับขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ

http://plecenter.org/index.php?option=content&menuid=50

 
 
 
   
 
Banner