ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562
 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562

ขอให้ผู้มีรายชื่อในประกาศต่อไปนี้ สมัครเข้าระบบประเมินทักษะฯ ภายในวันที่ 19-28 เมษายน 2562

 
 
 
   
 
Banner