ประกาศระเบียบการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2561 (PLE CC1)
 

ประกาศกำหนดการสอบความรู้ครั้งที่ 5/2561 (PLE CC1)

 

 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

 

เวลา 9.00 – 12.00 น.    PLE CC1 รหัสวิชา 21

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

 

เวลา 9.00 – 12.00 น.    PLE CC1 รหัสวิชา 22

 

 
 
 
   
 
Banner