ประกาศการเปลี่ยนห้องสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ) [สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร]
 

 [สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร]

 

 

 ห้อง ภ.1301              ย้ายไป     อาคารปราบไตรจักร1  ชั้น2  ห้อง62 (Zone A)

 

 ห้อง ภ.1311              ย้ายไป     อาคารปราบไตรจักร1  ชั้น2  ห้อง62 (Zone B)

 

 ห้อง ไชยานุภาพ3     ย้ายไป     าคารปราบไตรจักร1  ชั้น2  ห้อง42

 
 
 
   
 
Banner