กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 4/2565 (PLE-IP2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 4/2565 PLE-IP2 วันที่ 27 เมษายน 2565 (เวลา 14.00 - 17.00น.)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อที่จะใช้สอบ PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2565

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-IP2 (4/2565)

 

(กำหนดส่ง 20 เมษายน 2565)

 

การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : รหัสประจำตัวสอบ_ชื่อสกุล

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 
 
 
   
 
Banner