กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 4/2565 (PLE-PC2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 4/2565 PLE-PC2 วันที่ 27 เมษายน 2565 (เวลา 14.00 - 17.00น.)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับรับเนื้อหาที่จะใช้สอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 4/2565

 

https://forms.gle/ETgoq9HmQdfGrB3c9

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 
 
 
   
 
Banner