รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ
 

- คำขอสมัครเข้าระบบสอบ

- คำรับรองคณบดี สำหรับนักศึกษาปี 4

- ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ

 
 
 
   
 
Banner