ปฏิทินการสอบปี 2561
 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 เมษายน 2561

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2561 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 สิงหาคม 2561

 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 กันยายน 2561

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2561 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

 
 
 
   
 
Banner