ปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2560(OSPE) และ 4/2560(MCQ)
 

หมายเหตุ

สภาเภสัชกรรม เลื่อนการประชุมพิจารณาผลสอบ จากวันที่ 19 กันยายน เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560

และจะสามารถขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯได้ ในวันที่ 27 กันยายน 2560

 
 
 
   
 
Banner