ปฏิทินการสอบปี 2563 (ฉบับแก้ไข)
 

การสอบ ครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
การสอบ ครั้งที่ 2/2563 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 มีนาคม 2563


การสอบ ครั้งที่ 3/2563 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
การสอบ ครั้งที่ 4/2563 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 25 - 26 เมษายน 2563


การสอบ ครั้งที่ 5/2563 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563


การสอบ ครั้งที่ 6/2563 (PLE-IP2) & (PLE-PC2) สมัครเข้าระบบประเมิน 17 - 27 เมษายน 2563


การสอบ ครั้งที่ 7/2563 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
การสอบ ครั้งที่ 8/2563 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19-20 ธันวาคม 2563


การสอบ ครั้งที่ 9/2563 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563

 
 
 
   
 
Banner